Talep

Ermeni Soykırımı açısından ön plana çıkan ve üç “T” ile sembolize edilen talep olduğu söylenebilir: Tanınma, Tazminat ve Toprak. Tanınma, Soykırımın tanınması ve böylece diğer taleplere kapı aralanmasıdır. Tazminat, Soykırımın her türlü maddi ve manevi kayıplarını karşılayacak bir meblağın Ermenistan’a veya Ermeni toplumuna ödenmesidir. Toprak ise, Ermenilerin anayurdu olan Doğu Anadolu’nun Ermenistan topraklarına katılmasıdır. Türkiye,[…]

Anma

 24 Nisan 1915 İstanbul’da Ermeni toplumunun ileri gelenleri ve aydınlarından oluşan 600 kişinin tutuklandığı ve tehcir edildiği tarihtir. 27 Mayıs 1915 tarihinde Tehcir Kanunu’nun kabulü ile birlikte bu aydınların çoğu öldürüldü. Bu tarih aynı zamanda 1,5 milyon Anadolu Ermeni’sinin ölümüyle sonuçlanan 1915-1923 tarihleri arasında gerçekleşen Ermeni Soykırımının başlangıcı olarak kabul edilir. 1965’de, soykırımının ellinci yılında[…]

Hatırlama

Ermeni Soykırımına yönelik gerek okullarda, gerek ailede ve sosyal yaşantıda öğrenilenler, günümüz Ermeni gençliğinin post-belleğinde önemli bir yer kaplamasının yanı sıra, kimliklerinin de kurucu bir unsurudur. Geçmişin travmatik felaketi, hatırlamanın ötesine geçerek gündelik hayattaki pratiklerden alımlama biçimlerine, politik tavırlardan insani ilişkilere kadar geniş bir yelpazede tavır ve tutumları belirleyen bir etken olarak karşımıza çıkar. Bununla[…]

Öğrenme

Soykırım belleğinin aktarımı açısından bakıldığında, Türkiye’de inkâr etrafında şekillenen bir kesintinin söz konusu olduğu söylenebilir. Soykırım tabusu karşısında katı bir şekilde sessizliğe itilen Ermeni gençler için konunun gündeme gelmesi, ancak soykırım belleğini canlandıran, aktarımı güçlendiren ve hatırlama örüntülerini yeniden şekillendiren 19 Ocak sonrasında mümkün olabilmiştir. Aynı zamanda Dink suikastı ile soykırım arasında sadece bellek üzerinden[…]