Lübnan

Lübnan’ın Beyrut şehrinde 21-26 Nisan 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen saha çalışması kapsamında, gençlerin  istekliliği dolayısıyla hedeflenenden fazla görüşme gerçekleştirilmiştir.

lubnan_profil

1. Buluşma: A.E.B.U. Sahaguian ve L. Meguerditchian Koleji

Görüşmelerin ayarlanmasına, saha çalışmasının gerçekleştirilmesine ve Beyrut için planlanmış olan proje sunumunun organize edilmesine, Hınçak Sosyal Demokrat Partisi Dış İlişkiler Sorumlusu Alex Keushkerian önemli katkılarda bulunmuş, saha çalışmasının tek taraflı bir araştırma niteliğinden sıyrılarak karşılıklı bir diyalog zeminine dönüşmesini sağlamıştır. Bu doğrultuda Lübnan sahasında iki önemli buluşma yapılmış ve Lübnanlı Ermeni gençleriyle hem önceki sahalar üzerine, hem de Türkiye ile ilgili merak ettikleri konular üzerine sohbetler gerçekleştirilmiştir.

22 Nisan 2016 tarihinde, Soykırım Anma haftası nedeniyle lisenin organize ettiği etkinlikler dizisinin bir parçası olarak, Türkiye’den gelen araştırmacılar sıfatıyla liseli gençlerin sorularını yanıtladık. Etkinliğin başında konuşma yapan öğretmen araştırma grubunu tanıtırken, Türkiye’de yaşayan herkesin inkarcı olmadığına vurgu yaparak, bizim gibi araştırmacıların yaptıkları çalışmaların önemine dikkat çekti. Öğrencilerin en çok merak ettiği konu ise, Soykırımı nasıl kabul ettiğimiz ve bu kabul sebebiyle ne tür zorluklarla karşılaştığımız oldu. Özellikle yakın çevremizin, ailemizin ve arkadaşlarımızın tepkisini merak ediyor, bir anlamda bizim Türkiye açısından istisnai bir durum teşkil edip etmediğimizi anlamaya çalışıyorlardı.

IMG_1767

2. Buluşma: Haygazyan Üniversitesi

Doç. Dr. Antranik M. Dakessian’ın öncülüğünde hazırlanan ve yine Soykırım Anma etkinlikleri kapsamında 22 Nisan 2016’da Haygazyan Üniversitesi’nde gerçekleşen sunuma yaklaşık 50 kişi katıldı. Bu sunumda, Türkiye ve Ermenistan sahalarından elde edilen bulgular, görüşmecilerin profilleri, genel yaklaşımları ve ortaya koydukları talepler aktarıldı. Öne çıkan bir soru, araştırmacılar olarak Ermenistan’da nasıl bir tepkiyle karşılaştığımızdı. Bunun dışında, böyle bir araştırma yapmaya karar vermemizde gazeteci Hrant Dink’in katledilmesinin rolü olup olmadığı soruldu, aynı zamanda daha genel olarak Dink suikastinin Türkiye’de Soykırım inkarında bir çatlak yaratıp yaratmadığı merak ediliyordu.

20160422_142502_HDR

IMG_1836

Haygazyan Üniversitesi’nde gerçekleştirilen etkinlik, Ararat Gazetesine konu oldu.

Saha Gözlemleri ve Notlar

Beyrut saha çalışmasına dair not düşülebilecek ilk gözlem, Türk-Ermeni ilişkilerine dair gerilimin Ermenistan’da tecrübe ettiğimizden daha yoğun bir şekilde yaşandığıydı. Özellikle Türkiye’de yaşayanların genel olarak Soykırımı inkar eden ve Ermenilere düşmanca bakan kişiler olduğu algısı oldukça güçlüydü. Gerek öğrencilerin, gerek görüşmecilerin, gerekse farklı etkinliklerle biraraya geldiğimiz Ermenilerin en çok merak ettiği konunun Soykırımı nasıl kabul ettiğimiz ve bu sebeple ne tür sorunlar yaşadığımız olması bunun en somut göstergesiydi. Bu durum, sadece Ermeniler açısından değil, Lübnanlılar açısından da geçerliydi. Beyrut havaalanına indiğimizde, pasaport kontrolünden geçerken Türkiye Cumhuriyeti pasaportlarında Ermenistan vizesi gören gümrük görevlisinin şaşkınlığı ya da sohbet ettiğimiz taksi şoförünün “Bourj Hammoud’a sakın gitmeyin” diye uyarması örnek verilebilir.

Bir diğer gözlem, Lübnanlı Ermeni cemaatinde kullanılmakta olan dil çeşitliliğiydi. Daha yaşlı kuşaklar, belli dilsel farklılıkların dışında oldukça temiz bir Türkçe konuşurken, genç kuşaklar Ermenicenin yanı sıra Arapça, İngilizce ve Fransızca biliyor, Türkçe öğrenmeye de istek duyuyordu. Türkçeye duyulan bu merakın kaynağını sorduğumuzda iki farklı cevap aldık. 18 yaşındaki görüşmecimiz, bu durumu “düşmanın dilini bilme”nin sağladığı stratejik üstünlük ile açıklarken, bir etkinlik dolayısıyla tanıştığımız Marisa K. (85) ise yaşlı kuşakların Türkçe bilmesini Soykırıma bağlıyordu. Marisa’ya göre, Soykırımdan kurtulanlar, her an Türklerin onları tanıyıp öldürmesinden duydukları korkuyla, tanınmamak için Türkçe konuşmayı alışkanlık haline getirmişti.