Proje

armenian-genocide1915 Ermeni Tehciri’nin üzerinden yüz yıl geçti. Bugün, tehciri bizzat deneyimleyen Ermenilerin torunlarının çocukları, Felaket olayından sonra 4. kuşağı teşkil ediyor. Ailesinden, komşusundan, arkadaşından duydukları aracılığıyla tehcirin belli bir temsilini kendi belleğinin bir parçası haline getiren 4. kuşağın gelecek nesillere aktaracağı miras, barışma siyasetinin yönünü belirleyecek kilit unsur olarak karşımıza çıkıyor. En yalın haliyle ifade etmek gerekirse, Hrant Dink suikastının sekizinci yılında gerçekleşen anmada, çoğunluğu Ermeni gençlerden oluşan bir inisiyatifin neden 1915 ile 19 Ocak’ı ilişkilendiren bir pankart taşıdığının kavranabilmesi için 4. kuşağın belleği büyük önem arz ediyor.

Bu çalışmanın hedefi soykırım sonrası 4. kuşağı teşkil eden günümüz Ermeni gençlerinin, Felaket olayına dair inşa ettiği post-belleği araştırmak, Felaket’in yüzüncü yılında, gelecek kuşaklara aktarılacak olan belleğin bütün boyutlarıyla kavranmasına katkıda bulunmak ve böylelikle söz konusu gençlerin barışma siyasetinde oynadığı/oynayabileceği rolü tespit etmektir. Bu amaçla, araştırma kapsamında 18-35 yaş arası Türkiye’den, Ermenistan’dan ve diasporadan eşit sayıda olmak üzere toplam 100 Ermeni genciyle derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmektedir.