Türkiye

İstanbul’da gerçekleşen saha çalışması, araştırma merkezinin de aynı ilde bulunması sebebiyle, görece daha uzun bir süreye yayılmış ve 2015 yazı boyunca devam etmiştir. 19-38 yaş aralığından görüşmecilerimizin 11’i kadın, 11’i erkek iken yarısından fazlası öğrenci, geri kalanı ise farklı meslek kollarına dağılmış durumdaydı.

turkiye_profil